با توجه به اینکه قالب جهت لایسنس گذاری کد شده است جهت استفاده قالب در localhost نیاز به نصب ماژول ionCube میباشد. جهت نصب این ماژول طبق آموزش زیر عمل نمایید.

https://www.zhaket.com/content/installing-ioncube-loader