در مسیر زیر اطلاعات اضافی مربوط به محصول را میتوانید وارد نمایید.

صفحه ویرایش محصول > باکس اطلاعات محصول > تب متفرقه

 

 

1- محصول غیر اصل: با انتخاب ای گزینه برچسب غیراصل در صفحه آرشیو و متن غیراصل در صفحه محصول نمایش داده خواهد شد.

2- زیرعنوان لاتین

3- اطلاعات اضافی: متن مورد جهت نمایش در صفحه محصول را وارد نمایید.

4- اطلاعات محصول: اطلاعات محصول جهت نمایش در صفحه محصول را وارد نمایید. همچنین جهت نمایش اطلاعات وارد شده در پیکربندی پوسته > تب محصول گزینه نمایش اطلاعات سراسری را فعال نمایید.

5- کد ویدئوی آپارات: کد اسکریپت سایت آپارات جهت نمایش در صفحه محصول را وارد نمایید.